Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη 10άδα και100άδα

Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη 10άδα και100άδα By G. Karalis Original video: Examples rounding to the nearest 10 and 100 | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=jvp0mtr1kFM