Η Lindsay βρίσκει το εμβαδόν ενός ακανόνιστου σχήματος, αποσυνθέτοντάς το σε 3 ορθογώνια και προσθέτοντας το εμβαδόν του ορθογωνίου. By G. Karalis Original video: Decomposing shapes to find area (add) | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=JTg8gyQ37pM