Το εικονόγραμμα είναι ένα γράφημα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών που χρησιμοποιεί εικόνες ή σύμβολα για την απεικόνιση δεδομένων. By G. Karalis Original video: Picture graphs Measurement and data Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=w49ddHSDGUA&feature=emb_logo