Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 10. O Sal λύνει προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τον αριθμό 10 ή λιγότερο. By G. Karalis Original video: Addition and subtraction within 10 https://www.youtube.com/watch?v=kpEJwpemL2Q&feature=emb_logo