Τι σημαίνει "δεν ορίζεται" και "δεν προσδιορίζεται" όταν διαιρούμε το ή με 0 Original Khan Academy video: Undefined and Indeterminate http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/undefined-and-indeterminate Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7R/