Πρόβλημα με ορμή σε δύο διαστάσεις (μέρος β')

Πρόβλημα με ορμή σε δύο διαστάσεις (μέρος β') Original Khan Academy video: 2-dimensional momentum problem (part 2) https://www.khanacademy.org/science/physics/linear-momentum/momentum-tutorial/v/2-dimensional-momentum-problem--part-2