Πώς να αξιολογήσετε μια έκφραση με μεταβλητές

Μάθετε πώς μπορείτε να αξιολογήσετε μια έκφραση με μεταβλητές χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται υποκατάσταση (ή "σύνδεση"). By G. Karalis Original video: How to evaluate an expression with variables | Introduction to algebra | Algebra I | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=AJNDeVt9UOo