Πρόσθεση λεκτικών προβλημάτων μέχρι το 10

Εξασκηθείτε στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων προσθέτοντας μικρούς αριθμούς (μέχρι το 10) By A. Kallionaki Original video: Addition word problems within 10 Basic addition and subtraction Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=-3DFzxbP9Fk&feature=emb_logo