Ίσα μέρη κύκλων και ορθογωνίων

Εξασκηθείτε στο να λέτε αν τα σχήματα χωρίζονται σε 2 ή 4 ίσα τμήματα. By G. Karalis Original video: Equal parts of circles and rectangles Geometry Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=YwNX9uWszQY