Εξισορρόπηση πιο σύνθετων χημικών εξισώσεων

Παράδειγμα εξισορρόπησης της αντίδρασης καύσης του αιθυλενίου, C2H4. Μερικές συμβουλές για το πώς να εξισορροπήσετε πιο περίπλοκες αντιδράσεις. By N. Zavras Original video: Balancing more complex chemical equations | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=xqpYeiefZl8