Λέγοντας την ώρα (ρολόι με ετικέτα)

Μαθαίνουμε την ώρα σε αναλογικό ρολόι που φέρει ετικέτα. By G. Karalis Original video: Telling time exercise example 1 Measurement and data Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=NjJFJ7ge_qk&feature=emb_logo