Πρόσθεση διψήφιων αριθμών Original Khan Academy video: Level 2 Addition http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/v/level-2-addition Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7s/