Μετρώντας ανά κατηγορία. Ο Sal κατηγοριοποιεί τα αντικείμενα και έπειτα μετράει τον αριθμό τους σε κάθε κατηγορία. By G. Karalis Original video: Count by category Counting Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=UA975j_qsTQ&feature=emb_logo