Αφαίρεση μεικτών αριθμών Original Khan Academy video: Subtracting Mixed Numbers https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/Mixed_number_add_sub/v/subtracting-mixed-numbers Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5r/