Η Lindsay βρίσκει το εμβαδόν ενός ακανόνιστου σχήματος σε τετραγωνισμένο χαρτί, αποσυνθέτοντάς το σε 2 ορθογώνια. By G. Karalis Original video: Decomposing shapes to find area (grids) | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=oL9iF9Se6lc