Όταν ένα σύνολο διαιρείται σε ίσα μέρη, τα μέρη αποτελούν τμήματα του συνόλου. Αν το σύνολο διαιρείται σε 2 ίσα μέρη, κάθε μέρος αποτελεί το μισό του συνόλου. Αν το σύνολο διαιρείται σε 4 ίσα μέρη, κάθε μέρος αποτελεί ένα τέταρτο του συνόλου. By G. Karalis Original video: Halves and fourths | Geometry | Early Math | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=0lSTXtwPuOU