Χρόνος απογείωσης ενός αεροπλάνου Original Khan Academy video: Airbus A380 Take-off Time https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration_tutorial/v/airbus-a380-take-off-time Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6A/