Πολλαπλασιασμός, οι πίνακες της προπαίδειας Original Khan Academy video: Multiplication 2: The Multiplication Tables https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multiplication_fun/v/multiplication-2-the-multiplication-tables Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL8E/