Το g ως ένταση του βαρυτικού πεδίου της γης κοντά στην επιφάνειά της

Το g ως ένταση του βαρυτικού πεδίου της γης κοντά στην επιφάνειά της Original Khan Academy video: Viewing g as the value of Earth's Gravitational Field Near the Surface https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/kinematic_formulas/v/viewing-g-as-the-value-of-earth-s-gravitational-field-near-the-surface