Στέλνοντας το μπαλάκι έξω από ένα γήπεδο baseball 2

Στέλνοντας το μπαλάκι έξω από ένα γήπεδο baseball 2 (συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο) Original Khan Academy video: Clearing the Green Monster at Fenway Part 2 https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/two-dimensional-projectile-mot/v/clearing-the-green-monster-at-fenway-part-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5g/