Πολλαπλασιασμός αρνητικών και θετικών κλασμάτων. Παραδείγματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης κλασμάτων με αρνητικούς αριθμούς By G. Karalis Original video: Multiplying negative and positive fractions Fractions Pre Algebra Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=pi3WWQ0q6Lc