Προσθεση και αφαίρεση λεκτικών προβλημάτων στην αριθμογραμμή

Προσθεση και αφαίρεση λεκτικών προβλημάτων στην αριθμογραμμή By G. Karalis Original video: Adding and subtracting on number line word problems Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=EQrCdEF3vNE&feature=emb_logo