Βασική αφαίρεση μονοψήφιων αριθμών Original Khan Academy video: Basic Subtraction https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/basic_addition/v/basic-subtraction Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7p/