Πολλαπλασιασμός πολυψήφιων αριθμών Original Khan Academy video: Multiplication 6: Multiple Digit Numbers https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multi_digit_multiplication/v/multiplication-6-multiple-digit-numbers Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7Z/