Δεύτερο παράδειγμα για το ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού Original Khan Academy video: Identity Property of 1 Second Example http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/identity-property-of-1--second-example Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7O/