Εγγραφή αλγεβρικών εκφράσεων με παρενθέσεις

Μάθετε πώς να γράφετε αλγεβρικές εκφράσεις που περιλαμβάνουν ομαδοποίηση ποσοτήτων σε παρένθεση. By G. Karalis Original video: How to write algebraic expressions with parentheses | Algebra I | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=xLYVo_k0_us&t=8s