Ο Sal δημιουργεί και ερμηνεύει ραβδογράμματα και εικονοράμματα. By. G. Karalis Original video: Creating picture and bar graphs 2 exercise examples | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=DvV0e5F98NQ&t=5s