Πολλαπλασιασμός διψήφιου με διψήφιο αριθμό Original Khan Academy video: Multiplication 5: 2-digit times a 2-digit number https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multi_digit_multiplication/v/multiplication-5-2-digit-times-a-2-digit-number Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL8I/