Διαίρεση αρνητικών κλασμάτων

Διαίρεση αρνητικών κλασμάτων By G. Karalis Original video: Dividing negative fractions Fractions Pre Algebra Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=H0q9Fqb8YT4&t=3s