Διάταξη αριθμών με διαφορετική μαθηματική έκφραση Original Khan Academy video: Ordering Numeric Expressions http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/percents/v/ordering-numeric-expressions_DUP_3 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6a/