Εισαγωγή στο άτομο

Εισαγωγή στο άτομο Original Khan Academy video: Introduction to the Atom https://www.khanacademy.org/science/chemistry/introduction-to-the-atom/v/introduction-to-the-atom Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5t/