Μία εισαγωγή στα τροχιακά Original Khan Academy video: Orbitals https://www.youtube.com/watch?v=yBrp8uvNAhI Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5e/