Αλλάξτε τη σειρά των αριθμών ή αποσυνθέστε τους αριθμούς για να απλοποιήσετε τα προβλήματα πολλαπλασιασμού. By G. Karalis Original video: Properties and patterns for multiplication 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=um2nlNVM_YM&feature=emb_logo