Γιατί διαιρούμε και τα 2 μέλη μίας ισότητας

Γιατί διαιρούμε και τα 2 μέλη μίας ισότητας Original Khan Academy video: Intuition why we divide both sides https://www.khanacademy.org/math/algebra/introduction-to-algebra/algebra_why/v/intuition-why-we-divide-both-sides Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5J/