Ο Sal δείχνει μετρήσεις σε γραμμικά διαγράμματα (που ονομάζονται επίσης σημειογράμματα). By G. Karalis Original video: Marking data on line plots | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Oc1XmBVyXMk&t=36s