Ο Sal χρησιμοποιεί μοντέλα κλάσματος και μια αριθμογραμμή για να αντιπροσωπεύσει το 3 ως κλάσμα. By G. Karalis Original video: Whole numbers as fractions | Fractions | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=3OFH8OhpN08