Παράδειγμα: Χρησιμοποιώντας αριθμούς οξείδωσης για να εντοπίσουμε οξείδωση και αναγωγή

Αναθέτοντας αριθμούς οξείδωσης στα άτομα κάθε στοιχείου σε μια εξίσωση οξειδοαναγωγής, μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο στοιχείο μειώνεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Σε αυτό το βίντεο, θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη μέθοδο για τον εντοπισμό των οξειδωμένων και μειωμένων στοιχείων στην αντίδραση που εμφανίζεται μεταξύ I⁻ and MnO₄⁻ σε βασική λύση. By N. Zavras Original video: Worked example: Using oxidation numbers to identify oxidation and reduction | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=CsgVO0ldmQs&t=1s