Διανύσματα στο επίπεδο (συνισταμένη και συνιστώσες)

Διανύσματα στο επίπεδο (συνισταμένη και συνιστώσες) Original Khan Academy video: Visualizing Vectors in 2 Dimensions https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/two-dimensional-projectile-mot/v/visualizing-vectors-in-2-dimensions Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6J/