Μέση ταχύτητα και εξισώσεις για σταθερή επιτάχυνση Original Khan Academy video: Average Velocity for Constant Acceleration https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/kinematic_formulas/v/average-velocity-for-constant-acceleration Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5z/