Παράδειγμα προσδιορισμού εμπειρικού τύπου από δεδομένα ποσοστών σύνθεσης

Παράδειγμα προσδιορισμού εμπειρικού τύπου από δεδομένα ποσοστών σύνθεσης By N. Zavras Original video: Worked example: Determining an empirical formula from percent composition data https://www.youtube.com/watch?v=k9cxYojKI1I