Λέγοντας την ωρα στο πλησιέστερο λεπτό (ρολόι χωρίς νούμερα)

Η Lindsay διαβάζει την ωρα σε ρολόγια χωρίς νούμερα στο πλησιέστερο λεπτό. By A. Kaliotaki Original video: Telling time to the nearest minute: unlabeled clock | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=UowW7ua4TK8