Λεκτικά προβλήματα πολλαπλασιασμού: πάρτι σόδας

Χρησιμοποιήστε μια εικόνα και επαναλαμβανόμενη πρόσθεση για να λύσετε ένα λεκτικό πρόβλημα πολλαπλασιασμού. Προσέξτε για περιττές πληροφορίες. By G. Karalis Original video: Liters of soda for the party Multiplication and division 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=iqpDFKIREBo