Η εστίασή μας εδώ είναι να κατανοήσουμε ότι μια μεταβλητή είναι απλά ένα σύμβολο που μπορεί να αντιπροσωπεύει διαφορετικές τιμές σε μια έκφραση. By G. Karalis Original video: What is a variable? | Introduction to algebra | Algebra I | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=tHYis-DP0oU