Εισαγωγή στις δυνάμεις 2

Εισαγωγή στις δυνάμεις 2 Original Khan Academy video: Understanding Exponents 2 http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/basic-exponents/v/understanding-exponents-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6f/