Πολλαπλασιασμός κλασμάτων και μεικτών αριθμών

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων και μεικτών αριθμών Original Khan Acadeny video: Multiplying Fractions and Mixed Numbers https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/mixed_number_mult_div/v/multiplying-fractions-and-mixed-numbers Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5q/