Ο Sal δημιουργεί ένα ραβδόγραμμα χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια έρευνα. By G. Karalis Original video: Creating a bar chart | Applying mathematical reasoning | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=woUQ9LLaees