Συνιστώσες δυνάμεων σε κεκλιμένο επίπεδο Original Khan Academy video: Inclined Plane Force Components https://www.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/inclined-planes-friction/v/inclined-plane-force-components Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5H/