Δημιουργήστε και ερμηνεύστε ραβδογράμματα και εικονογράμματα . By G. Karalis Original video: Creating picture and bar graphs 2 exercise examples 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=DvV0e5F98NQ&feature=emb_logo