Αφαίρεση 1άδων χρησιμοποιώντας την αξία της θέσης. Ο Σαλ αφαιρεί 4 από το 46 σκεπτόμενος την αξία θέσης. By G. Karalis Original video: Understanding place value while subtracting ones Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=FWEqB0J6mgA&feature=emb_logo