Πολλαπλασιασμός 3: Πίνακες προπαίδειας 10, 11, 12

Πίνακες προπαίδειας του 10, 11 και 12 Original Khan Academy video: Multiplication 3: 10,11,12 times tables https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multiplication_fun/v/multiplication-3-10-11-12-times-tables Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL8F/